Všechny stolové desky a police -20 % do konce října

Návod na používání a ošetřování nábytku

Vybrali jste si výrobek společnosti Wooders Czechia s. r. o.. Velice vám děkujeme. Vyrábíme produkty splňující nejvyšší požadavky na design, kvalitu a funkčnost. Převážná část našich produktů je vyrobena z přírodních materiálů. Přírodní charakter dokládá barevná proměnlivost, růstové vady dřeva, změny textury dřeva nebo drobné trhlinky. V žádném případě se nejedná o vady, právě naopak. S každým naším výrobkem totiž získáváte nezaměnitelný originální kus nábytku vytvořený lidmi. Můžete si být jistí, že například stejný stůl, jaký máte vy, už nikdo jiný mít nebude.

Pravidelná a odborná péče prodlužuje životnost každého výrobku a tím i vaši spokojenost s jeho užíváním. Dovolte nám proto seznámit vás s informacemi, jak nejlépe výrobky z dílny Wooders Czechia s. r. o. používat a šetrně ošetřovat.

OKOLNÍ PROSTŘEDÍ

Stejně jako nám lidem škodí extrémní vlivy prostředí, podobné je to i s nábytkem vyrobeným z přírodních materiálů. Nestandardní relativní vlhkost prostředí (menší než 40 % nebo naopak větší než 60 %) může mít na výrobek negativní vliv a způsobit jeho tvarovou deformaci. Pokud je výrobek vystaven přímému slunečnímu záření nebo jinému tepelnému zdroji (krby, kamna, topení aj.), může dojít k postupným změnám barevných odstínů nebo k praskání dřevěných částí apod. Je to jev běžný, se kterým se setkáváme kdekoliv v prostředí našeho života. Součástí okolního prostředí jsou i drápky domácích mazlíčků, kovové části oděvů a tvrdé švy, kuchyňské nože a jiné ostré předměty, jejichž neopatrným zacházením může dojít k poškrábání a poškození povrchu dřeva.

DŘEVĚNÉ ČÁSTI

Každý kus dřeva má svůj jedinečný charakter a kresbu, proto nelze vyrobit dva naprosto stejné výrobky nebo zajistit, aby stolový plát a navazující desky měly shodný vzhled. Také suky nebo dřeňové paprsky patří k přirozeným růstovým vlastnostem. Na našich výrobcích se můžete setkat s drobnými zdravými suky, které dokládají přírodní původ materiálu.

Samotná struktura dřeva, ale také jeho zpracování způsobují odlišné reakce jednotlivých částí na mořidla a dokončující materiál. Působením UV záření mohou vznikat barevné odlišnosti mezi dýhovanými a masivními částmi výrobku. Také oxidační změny barvy vlivem UV záření budou jiné u stolového plátu a méně používané nebo schované části stolu. Uvedené změny nejsou důvodem k reklamaci.

Jako přírodní materiál dřevo neustále dýchá a reaguje na okolní prostředí. Díky tomu může dojít během životnosti dřevěného výrobku k drobným vlasovým trhlinám v laku nebo mírnému prostoupení struktury dřeva na povrch. Negativní vliv na povrch má působení tekutin, které mohou prosáknout a způsobit fleky nebo kolečka po sklenicích apod. Rozlité tekutiny doporučujeme ihned vytřít dosucha. K poškození laku nebo barevné změně olejovaného povrchu může dojít i odložením horkého nádobí na stolový plát. Tomuto nežádoucímu jevu lze zabránit šetrným zacházením a používáním izolačních podložek pod nádobí.

Kvůli vlivům prostředí je u masivních plátů stanovena rozměrová toleranční odchylka ± 3 mm. Tato odchylka se týká i návaznosti stolového plátu a dalších součástí výrobku. Samovolné prohýbání samostatných plátů pak omezuje kovový rám na spodní straně, dodávaný již od rozměrů nad 50 cm.

OŠETŘOVÁNÍ LAKOVANÉHO POVRCHU

Povrchové dokončení lakem většinou není náročné na údržbu. Prach z dřevěných částí výrobku odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou z materiálu, který nepouští vlákna (bavlna, len, jelenice). Při stírání netlačte silně na prachovku, jinak by mohlo dojít k nevratnému vyleštění povrchu. Rozlité tekutiny ihned vytřete dosucha. Větší znečištění nenechávejte na povrchu zaschnout, ale ihned je odstraňte mírně navlhčeným bavlněným hadříkem a vytřete dosucha. Čištění a ošetřování pomocí speciálních přípravků na nábytek není vysloveně nutné. Pokud je však používáte, je nutné dodržovat pokyny jejich výrobce a přípravky otestovat nejdříve na méně viditelném místě.

Nikdy nepoužívejte koncentrované nebo abrazivní čisticí prostředky (brusné a leštící pasty, prášky), došlo by k narušení a poškrábání lakované plochy. Na povrch lakovaný matovým efektem nikdy nepoužívejte politury a jiné přípravky obsahující oleje a vosky, na povrchu by se vytvořily nerovnoměrné lesklé skvrny.

OŠETŘOVÁNÍ OLEJOVANÉHO POVRCHU

Povrchové dokončení olejováním vyžaduje pravidelnou péči a preventivní šetrné zacházení. Prach z dřevěných částí výrobku odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou z materiálu, který nepouští vlákna (bavlna, len). Rozlité tekutiny ihned z povrchu odsajte pomocí textilní nebo papírové utěrky tak, abyste tekutinu po povrchu zbytečně nerozmazávali. Poté povrch setřete dobře vyždímaným hadříkem ve směru vláken dřeva a ihned vytřete dosucha. Větší znečištění rovněž nenechávejte na povrchu zaschnout, ale ihned je odstraňte a povrch setřete stejným postupem.

Olejovaný nábytek doporučujeme pravidelně kontrolovat a v případě potřeby ošetřit povrch novým nánosem oleje. Během výroby může dřevo absorbovat olej nerovnoměrně, a proto může být povrch na některých místech na dotek drsnější nebo pórovitý. Samotný olej také přirozeně vysychá. Drsná a odřená místa, lesklé okraje, skvrny, drobné škrábance, zašpinění od bot apod. lze také opravit novým nánosem oleje.

Nikdy nepoužívejte koncentrované nebo abrazivní čisticí prostředky (brusné a leštící pasty, prášky), došlo by k narušení a poškrábání olejované plochy.

MONTÁŽ VÝROBKU

Při montáži výrobku postupujte přesně podle Montážního návodu. Montáž stolů provádějte na vhodné měkké podložce. Vyhnete se tím mechanickému poškození plátu.

DODATEČNÉ INFORMACE

Po skončení životnosti nábytku s ním nakládejte jako s odpadem; předejte jej oprávněné osobě, která zajistí jeho ekologickou likvidaci. Prosíme vás, abyste dodržovali pokyny a doporučení obsažené v tomto návodu. Pravidelnou odbornou péčí prodloužíte životnost vašeho výrobku. Mimo to může být odborná péče podmínkou záručního plnění. V případě nedodržení uvedených pokynů a doporučení neručíme za eventuální škody vzniklé nevhodným používáním a nevhodnou manipulací s výrobkem.