♥ na dobrú vec

odosielame 10 % z tržby

Niektoré výrobky urobia radosť nielen vám. Kúpou podnosu THX automaticky prispievate na dobrú vec. Okrúhlych 10 % z tržby za tento výrobok odošleme potrebným.

Od 6. 6. 2023 podporujeme Klokánky

Klokánek je projekt Fondu ohrozených detí, ktorého cieľom je ponúknuť deťom namiesto ústavnej výchovy prechodnú rodinnú starostlivosť na dobu, dokiaľ sa nemôžu vrátiť späť do svojej rodiny, alebo dokiaľ pre nich nie je nájdená trvalá náhradná rodinná starostlivosť (osvojenie, pestúnska starostlivosť, zverenie do výchovy tretej osoby).

Doklady o odoslaných finančných prostriedkoch budeme pravidelne zverejňovať na tejto stránke.

 

Servírovací podnos TXH